De Servettenkoning

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van: De Servettenkoning, gevestigd aan de Koekoeksweg 2E,  8084GT in ‘t Harde. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@deservettenkoning.nl.

Waar in deze privacyverklaring verwezen wordt naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen wij de informatie die u aan ons verstrekt heeft over uzelf. Zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doet u geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren en te contacteren voor hetgeen waarvoor u het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is zo aangepast, dat we geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant zijn voor hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van uw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig.

Het formulier op de website heeft als doel u te informeren over ons bedrijf of te contacteren over een specifieke
vraag die u zelf heeft gesteld.

De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail, telefoonnummer en ruimte om uw vraag te stellen en om u te kunnen voorzien van de gevraagde informatie.

Na ontvangst van de gegevens zullen we vervolgens per e-mail en/of telefoon contact met u opnemen om u te voorzien van de gevraagde informatie.

Duur van opslag persoonsgegevens;
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor het contactformulier geldt dat gegevens 3 maanden na verstrekking gewist worden na verstrekking. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om u te informeren over hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens heeft achtergelaten.

Beveiliging
Uw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan wachtwoorden, firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en de Cloud.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden:
Om de door u aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werken wij samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, mobiele provider, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens:
Graag verwijzen wij u op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@deservettenkoning.nl

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Bent u het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop we omgaan met uw gegevens? U heeft dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden u aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.